Shr Consultancy

sHR, a??rl?kl? yaz?l?m (SW) olmak üzere IT sektörüne odakl? i?e al?m dan??manl??? ve uluslararas? profesyonel koçluk hizmetleri sunan butik bir ?K dan??manl?k evidir.

Mü?teri, dan??an ve adaylar?n? do?ru analiz ederek esas ihtiyaca yönelik özgün çözümler geli?tiren sHR, kalite ve etik de?erler do?rultusunda, güvene dayal? uzun soluklu ili?kiler kurar.

Sektör: Teknoloji
Kat: 1 Ofis: 38
Telefon: +90 (216) 573 1406
Web Sitesi: Shr Consultancy