Remax Mars

REMAX Mars, sektörde yakla??k 20 y?ll?k tecrübeye sahip Bora Güçmen ve Abdullah Çetinkaya taraf?ndan kurulmu?tur. ?stanbul Anadolu yakas? lüks konut ve ticari gayrimenkul pazar?na en h?zl? ?ekilde hizmet vermek üzere Kartal E5 üzerinde konumlanm??t?r. ?stanbul Adliyesi’ni geçer geçmez “sa?daki k?rm?z? bina” olarak bilinen Lapis Han binas?ndad?r. Konumu gere?i Ata?ehir Finans Merkezi, Çekmeköy ve Sancaktepe’ye 20; Gebze ve Tuzla OSB’lerine 25 dakikal?k mesafededir. Kartal ?lçesi ise, gerek sahil ?eridindeki lüks konut, gerekse E5 üzerindeki Ofis/Plaza pazar? ile yak?n gelecekte ?stanbul Anadolu yakas?n?n merkezi haline gelecektir. Hali haz?rda kullan?lan metro hatt? ile bir çok büyük in?aat firmas?n?n gözbebe?i konumundad?r.

REMAX Mars Gayrimenkul profesyonelleri, teknolojiyi en iyi ?ekilde kullanman?n yan? s?ra portföylerini 29 farkl? pazarlama aktivitesi ile en h?zl? ?ekilde ihtiyaç sahipleri ile bulu?turmaktad?rlar.

Sektör: Emlak
Kat: 1 Ofis: 31
Telefon: +90 (216) 706 6676
Fax: +90 (216) 706 6876
Web Sitesi: Remax Mars